Msza Pasterska

ks. Piotr Alabrudziński

dodane 24.12.2017 16:11

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

... blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana...

Najświętsza noc. To określenie przywodzi mi na myśl najpiękniejszy śpiew Kościoła – Exsultet. Błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Również noc Narodzenia Pana zasługuje na swoją pieśń pochwalną. W Kościele stanowi ją, długo oczekiwane, „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”, a we mnie? Żeby coś zaśpiewać, najpierw należy poznać tekst i nuty. A w tym przypadku? Również! Stanowi je tajemnica Wcielenia, w którą muszę wniknąć, aby móc wyśpiewać swoją pieśń chwały. Jak to zrobić, jak zgłębić tę tajemnicę? „Słowo stało się Ciałem”. Bez Słowa nie ma Ciała. To jest klucz. Bez kontaktu z Bożym Słowem, szczególnie tym dostępnym w Piśmie Świętym, nie ma we mnie Jego Ciała. A wtedy mogę tylko improwizować jakąś marną piosenkę...