Propozycje śpiewów - Objawienie Pańskie

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 03.01.2013 20:54

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Mędrcy świata, monarchowie
DN 457, ExD 358
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Oto przybył Pan i Władca, a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.
 

Przygotowanie darów:
Do szopy, hej pasterze
DN 396, ExD 353
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.

Komunia:
Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
DN 455
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

Uwielbienie:
Upadnij na kolana
DN 683, ExD 190
Z pokłonem oddajmy cześć Najwyższemu.

Procesja na zakończenie:
A wczora z wieczora
DN 384, ExD 381
Na zakończenie zaśpiewajmy kolędę, która aż w 20 zwrotkach opowiadam nam historię Narodzenia Pańskiego.

 

Ogłoszenie:

Poszukujemy wolontariuszy, chcących włączyć się w przygotowywanie propozycji śpiewów na niedziele i święta w portalu wiara.pl. Chętni mogą zgłaszać się pisząc na adres liturgia@wiara.pl