Propozycje śpiewów - Chrzest Pański

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 06.01.2011 18:13

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Wejście:

Anioł pasterzom mówił

DN 383:3,6-7; SL 76:3,6-7; ExD 346:3,6-7

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście brzmią słowa kolędy: „Ten-ci jest Syn mój najmilejszy, […] Tego wy słuchajcie”.

 

Przygotowanie darów:

Pan z nieba i z łona Ojca

DN 422:1-2; SL 99:1-2

Słowa tej pieśni nawiązują do modlitwy nad darami: „Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, […] który zgładził grzechy świata.”

 

Komunia:

Tryumfy Króla niebieskiego

DN 434; SL 105; ExD 374

Radujmy się wraz z chórem Tryumfów z przyjścia Tego, o którym Jan mówi:Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (ant. na komunię).

 

Uwielbienie:

Chwalcie Pana wszyscy

DN 206:1-2, SL 24:1-2

Wychwalajmy pieśnią Boga Ojca, naszego Stwórcę.

 

Zakończenie:

Com przyrzekł Bogu

DN 207:1-2; ExD 450:1-2

Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń przypominającą, iż poprzez chrzest na każdym z nas spoczęła łaska, ale także obowiązki.