Propozycje śpiewów - II Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 13.01.2011 21:04

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Boże, zmiłuj się nad nami/Niechaj sławią Cię narody

DN 324, SL 249, ExD 574

W nawiązaniu do antyfony na wejście: Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.

 

Przygotowanie darów:

O niewysławione szczęście zajaśniało

DN 717, SL 307

W śpiewie przed ewangelią słyszymy: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

 

Komunia:

O Panie, Tyś moim Pasterzem

DN 282, SL 255, ExD 564

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Stół dla mnie zastawiasz,  kielich mój jest pełny po brzegi.

 

Uwielbienie:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

DN 209, SL 22, ExD 580

Niech cały świat weseli się w Bogu i wysławia Jego imię.

 

Procesja na zakończenie:

Mizerna, cicha, stajenka licha

DN 411, SL 92, ExD 359

Zgodnie z polską tradycją na zakończenie zaśpiewajmy kolędę.