Propozycje śpiewów - III Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 23.01.2014 22:27

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Wejście:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

DN 331:1-2,7-10, SL 34:1-2,7-10, ExD 181:1-2,7-10

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała [...]”.

 

Przygotowanie darów:

Pójdź do Jezusa

DN 665

Dzisiejsza Ewangelia mówi o Jezusie Chrystusie jako o lekarzu, nauczycielu i Tym, który powołuje nas do podążania za Nim oraz nawrócenia.

 

Komunia:

Za rękę weź mnie, Panie

DN 253 (lub w śpiewniku Siedleckiego)

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

 

Uwielbienie:

Czego chcesz od nas, Panie

DN 313, SL 26, ExD 157

Uwielbiajmy Boga Ojca, Stwórcę wszystkiego, co na ziemi i w niebie.

 

Zakończenie:

Przybieżeli do Betlejem

DN 427, SL 102, ExD 370

Zgodnie z polską tradycją, zaśpiewajmy na zakończenie kolędę.