Propozycje śpiewów - IV Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 27.01.2011 19:22

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Boże obdarz Kościół Twój

DN 201

W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Ratuj nas Panie, nasz Boże, i zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twojej chwały”.

 

Przygotowanie darów:

Błogosławieni ubodzy w duchu

DN 197

W nawiązaniu do słów Ewangelii według św. Mateusza o ośmiu błogosławieństwach.

 

Komunia:

Wstanę i pójdę do mojego Ojca

DN 480

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu”.

 

Uwielbienie:

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

DN 314

Dziękujmy Bogu i uwielbiajmy Go za to, że nas jednoczy przy wspólnym stole.

 

Procesja na zakończenie:

Anioł pasterzom mówił

DN 383

Zgodnie z polską tradycją, zaśpiewajmy na zakończenie kolędę.