Starożytna modlitwa do Anioła Stróża

Papaboys.it / xwl

publikacja 28.11.2021 19:27

Pochodzi prawdopodobnie z IV wieku. Autorstwo przypisywane jest świętemu Makaremu Egipskiemu.

Starożytna modlitwa do Anioła Stróża Berthold Werner, via Wikimedia Commons / CC-SA 3.0 Monaster świętego Makarego Wadi Natrun

Święty Makary Egipski. Urodził się około roku 300 i początkowo realizował powołanie do małżeństwa.

Jednak krótko po ślubie zmarła jego żona, a po niej rodzice. Słysząc wołanie Chrystusa do porzucenia wszystkiego Makary rozdał swoje dobra ubogim i rozpoczął życie ascety.

Poświęcił swoje życie modlitwie i wyświęcony został na kapłana. Gdy po pewnym czasie niesłusznie oskarżono go o bycie ojcem nieślubnego syna uciekł na Pustynię Egipską, gdzie spotkał świętego Antoniego. Od niego Makary uczył się monastycznego sposobu życia, by później przenieść się na pustynię, w okolice Sketis, gdzie zbudował klasztor. Tysiące mnichów przybyło do Sketis, by uczyć się od Makarego mądrości. Do dziś uważany jest za jednego z wielkich Ojców Pustyni.

Zmarł w 391 roku po latach spędzonych na pustyni i prowadzeniu życia modlitwy, postu i ascezy.

Oto przypisywana mu modlitwa do Anioła Stróża:

Święty Aniele, czuwający nad moją biedna duszą i nieszczęśliwym życiem, nie porzucaj mnie, grzesznika i nie odwracaj się ode mnie z powodu mojej nieczystości.

Broń mnie przed duchem złej mocy, aby nie zdobył nade mną władzy przez tyranię śmiertelnego ciała. Panuj nad moją biedną i osłabioną ręką,, i prowadź mnie drogą zbawienia.

Święty Aniele Boży, strzegący mojej biednej duszy i mojego ciała, przebacz mi wszystko, co mogłoby Cię obrażać w ciągu całego mojego życia; także dziś, gdybym popełnił jakiś grzech.

Chroń mnie nadchodzącej nocy i zachowaj od wszelkich pokus i sideł wroga, abym nie zasłużył na gniew Boży jakimś grzechem.

Bądź moim orędownikiem u Pana, aby mnie umocnił w świętej bojaźni i uczynił godnym sługą swojej świętości. Amen.