Propozycje śpiewów - V Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 03.02.2011 19:04

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

DN 309, SL 22, ExD 580

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem”.

 

Przygotowanie darów:

Bóg nad swym ludem zmiłował się

DN 203, ExD 443

Bóg zesłał swego Syna, Światłość Świata, który przemienia świat oświecając ludzkie serca swoją miłością.

 

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas

DN 262, SL 23, ExD 524

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Niech dziękują panu za Jego dobroć, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo głodnego nasycił a łaknącego napełnił dobrami”.

 

Uwielbienie:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

DN 317, SL 30, ExD 163

Uwielbiajmy Boga Ojca za dar Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

 

Procesja na zakończenie:

Błogosław Panie nas

DN 334, SL 242, ExD 437

…na pracę i znojny trud życia, aby inni patrząc na nas, „widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie”.