Propozycje śpiewów - Objawienie Pańskie

oprac. Piotr Braun

publikacja 03.01.2022 22:49

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Liczba umieszczona po tytule pieśni odpowiada numeracji pieśni zawartych w „Śpiewniku kościelnym” ks. J. Siedleckiego, wyd. XLI, Kraków 2015 (śpiewnik ogólnopolski)
 
Śpiew na wejście:
Mędrcy świata, monarchowie (86)
Mszę Świętą dzisiejszej uroczystości rozpocznijmy śpiewem kolędy „Mędrcy świata, monarchowie”, która nawiązuje do introitu: „Oto przybył Pan i Władca, * a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie (85)
W czasie przygotowania darów śpiewajmy kolędę „Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie”.
 
Śpiew na Komunię:
Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi (84)
Nawiązując do antyfony na Komunię: „Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie * i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu” śpiewajmy kolędę „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”.
 
Śpiew po Komunii:
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy (49)
Puer natus in Bethlehem (710)
Uwielbiajmy Pana Boga śpiewem kolędy „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy” lub „Puer natus in Bethlehem” (zob. zwrotka nr 7).
 
Śpiew na błogosławieństwo kadzidła i kredy:
O mili królowie (87)
Podczas obrzędu błogosławieństwa kadzidła i kredy, podejmijmy dialog z mędrcami, którzy ofiarowali Jezusowi mirrę, kadzidło i złoto.
 
Śpiew na zakończenie:
Bracia, patrzcie jeno (2D)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem kolędy „Bracia, patrzcie jeno”.