O zbawcza Hostio

Justyna Nowicka

publikacja 19.02.2011 12:17

Dzięki Eucharystii Chrystus-Zbawiciel jest wciąż obecny i prowadzi nas do wiecznej chwały, do uczestnictwa w pełni zbawienia.

O Zbawcza Hostio godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram:
Znój srogi nęka wiernych Ci,
Więc siłę, pomoc ześlij nam.
 
Jednemu w Trójcy Władcy ziem,
Niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym.
W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

 

Pieśń jest fragmentem hymnu eucharystycznego "Słowo Najwyższe", którego autorem jest św. Tomasz z Akwinu. Obecnie śpiewana jest najczęściej przy wystawianiu Najświętszego Sakramentu.

Pomimo prostoty języka i formy tekst niesie ze sobą głębokie treści teologiczne.

Autor ma świadomość zbawczego działania Eucharystii. Dzięki Eucharystii Chrystus-Zbawiciel jest wciąż obecny i prowadzi nas do wiecznej chwały, do uczestnictwa w pełni zbawienia. Bo chociaż Chrystus już zbawił świat, to wciąż trwa trudna walka o zbawienie każdego człowieka. I tylko Chrystus może dać pomóc w tej walce.

Kolejną ważną prawdą teologiczną jest obecność Boga Jedynego w Trzech Osobach. Bóg Trójjedyny jest Panem ziemi i jednocześnie jest też Panem naszej rajskiej Ojczyzny skoro ma władzę obdarzyć nas życiem wiecznym w Niebie.

O pomocy na drodze do pełni zbawienia, jaką niesie ze sobą Eucharystia, św. Tomasz z Akwinu: W sakramencie tym można widzieć zarówno źródło jego skuteczności, mianowicie: zawartego w nim samego Chrystusa Pana wraz z Jego Męką uzmysłowioną w Eucharystii, jak i to, przez co ten sakrament wywiera swój skuteczny wpływ, a więc: korzystanie z Eucharystii oraz postacie sakramentalne. Oba powyższe względy decydują o skutecznym działaniu tego sakramentu, prowadzącym do życia wiecznego. (...) Podobnie już tu korzystamy z duchowego wzmocnienia przez pokarm oraz z jedności oznaczonej przez postacie chleba i wina. Mamy to, co prawda, w sposób niedoskonały, lecz w życiu chwały osiągniemy w pełni (Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna. Eucharystia).

O zbawcza Hostio