Propozycje śpiewów - VIII Niedziela Zwykła

oprac. Marta Żelazowska

dodane 24.02.2011 20:36

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Kto się w opiekę

DN 215

W nawiązaniu do antyfony na wejście: Pan jest moim obrońcą. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, ocalił mnie, gdyż mnie miłuje.

 

Przygotowanie darów:

Pokładam w Panu ufność mą

DN 230

W nawiązaniu do słów dzisiejszej Ewangelii, która mówi o ufności w Opatrzność Bożą.

 

Komunia:

Ludu Kapłański

DN 217

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem,  i psalm zagram imieniu Najwyższego Pana.

 

Uwielbienie:

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym

DN 332

Śpiewem głośmy chwałę Pana.

 

Procesja na zakończenie:

Być bliżej Ciebie chcę

DN 204

Pokładając ufność w Bogu, powierzmy się jego ojcowskiej miłości.