8. tydzień zwykły

AP

dodane 28.05.2018 00:15

Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

...dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Przez naszego Pana...

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jednak Bóg czuwa nad tym światem i nieprzypadkowo daje Kościołowi w konkretnym czasie odpowiednie modlitwy. Przebudzenie świata arabskiego, które możemy nieomal na żywo obserwować w oknach kanałów informacyjnych, przeglądarkach internetowych, czy prasie, to dobra okazja dla nas, chrześcijan, na okazanie miłości bliźniego. Wyrazem tej miłości może być właśnie modlitwa o pokój na całym świecie, a szczególnie w tamtym rejonie. Co chwila również docierają do nas informacje o różnorakich prześladowaniach, czy aktach nienawiści z powodów religijnych i wyznaniowych. Także i tu nie możemy być obojętni. Co pozostaje? Można odpowiedzieć – modlitwa, czyli nic. Być może to naprawdę nic, ale kto wie, czy kiedyś nie dowiemy się, że dzięki temu naszemu „nic” ocaliliśmy czyjeś życie, a może i całe narody...