Propozycje śpiewów - IX Niedziela Zwykła

prac.: Tomasz Kmita

dodane 03.03.2011 21:00

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004o

Procesja wejścia:

Przystąpię do ołtarza Bożego

DN 236, ExD 569

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Wejrzyj na mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Boże mój, spojrzyj na moją nędzę i utrapienie, i przebacz mi wszystkie grzechy”.

 

Przygotowanie darów:

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza

DN 205, ExD 445

W nawiązaniu do słów dzisiejszej Ewangelii. Chrystus jest naszą opoką, „początkiem wszystkich rzeczy”, skałą, na której możemy wznieść swój dom.

 

Komunia:

Do Ciebie wznoszę serce swe

DN 208, Śpiewnik Siedleckiego

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa”.

 

Uwielbienie:

Głoś imię Pana

DN 211, ExD 455

W nawiązaniu do dzisiejszego wersetu przed Ewangelią: „Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń”.

 

Procesja na zakończenie:

Błogosław, Panie, nas

DN 334, SL 242, ExD 437