9. tydzień zwykły

ks. Robert Mac

dodane 02.06.2018 20:00

Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zarządzeniach, pokornie Cię błagamy...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

... abyś oddalił wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana…

Bóg w swojej wielkiej opatrzności czuwa nad całym światem. Wszakże jest naszym Ojcem, który kocha i troszczy się nami każdego dnia. Objawił to, przez swojego Syna. Potwierdza w codziennej liturgii, w każdej ofierze Mszy Świętej, podczas której od ponad dwóch tysięcy lat zstępuje na ziemię, kryjąc się pod prostymi znakami chleba i wina. Boże błagamy Cię dziś, abyś oddalił od nas największego wroga naszej wiary, zniechęcenie i nieufność w Twoją obecność pośrodku naszego codziennego życia, a szczególnie podczas Ofiary Eucharystycznej, w której dajesz nam Siebie… Czyż możesz dać coś więcej? Życie chrześcijanina jest ciągłym zmaganiem, bitwą o wiarę, o nadzieję, a nade wszystko o miłość. Każda chwila życia jest wyborem wiary, który zmierza do Boga, albo niewiary, zwątpienia. Wybór niewiary prowadzi  do zniszczenia nadprzyrodzonej miłość Bożej, którą On zasiał w głębi naszych serc. A Bóg opiekuje się nami jak niemowlętami. Zaufajmy Mu, bo to jest najlepsze co w tej chwili możemy zrobić i walczmy o każdą chwilę życia, bo przecież On jest naszą najpewniejszą pomocą.