Propozycje śpiewów - Popielec

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 08.03.2011 11:50

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Bądź mi litościw

W nawiązaniu do antyfony na wejście: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. Nie zważasz na grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić, przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

 

Posypanie głów popiołem:

Posypmy głowy popiołem

 

Przygotowanie darów:

Bliskie jest Królestwo Boże

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: Nawróćcie się do waszego Boga, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

 

Komunia:

O Boże mój, o Zbawicielu mój

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Odmieńmy sposób życia, pokutujmy w popiele i włosiennicy,pośćmy z płaczem przed Panem, gdyż Bóg nasz jest pełen miłosierdzia i gotów odpuścić nam nasze grzechy.

 

Uwielbienie:

Uwielbiajmy miłosiernego Boga w ciszy.

 

Procesja na zakończenie:

Boże litościwy

(m: ks. Gelineau, sł. Ks. Ziemiański)

 

Otwórzmy nasze serca i duszę na działanie Boga w okresie Wielkiego Postu.