Propozycje śpiewów - I Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Marta Żelazowska

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Z tej biednej ziemi

W nawiązaniu do antyfony na wejście: Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, wyzwolę go i okryję sławą, obdarzę go długim życiem.

 

Przygotowanie darów:

Boże zmiłuj się nad nami

W psalmie między czytaniami słyszymy: Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

 

Komunia:

Panie umocnij wiarę naszą

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

Uwielbienie:

Uwielbiajmy miłosiernego Boga w ciszy.

 

Procesja na zakończenie:

Tylko Bóg mi dopomoże

Pokładając ufność w Panu powierzmy mu swoje życie.