13 marca

Piotr Alabrudziński

dodane 12.03.2011 19:30

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Ćwiczenia niemal automatycznie przywodzą na myśl jakiś rozwój, wzrost umiejętności. Nie inaczej jest z ćwiczeniami wielkopostnymi, o których mówi dzisiejsza kolekta. Jednocześnie ta sama modlitwa precyzuje ich cel: wzrost rozumienia tajemnicy Chrystusa i prowadzenie świętego życia. Nie bez znaczenia owe cele podane są w takiej kolejności. Bóg, owszem, już w Starym Testamencie wzywał do świętości, ale jako jej wzór podawał samego siebie. „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty, mówi Pan”. Najpierw należy przyjrzeć się Chrystusowi i wejść w Jego tajemnicę. Dziś w tym wejściu pomaga nam również Ewangelia z opisem walki Jezusa z pokusami: bezpieczeństwa, cudów i idoli. A więc? A więc umocnieni wspólnym niedzielnym wyznaniem wiary, walczmy każdego dnia i szukajmy oblicza Chrystusa, Jego rysów w codzienności. On tam także jest.