"Powszedni" – tajemnicze słowo

Katecheza V - "Modlitwa jak chleb"

GN 40/2007 |

publikacja 10.10.2007 19:41

Oryginalne greckie słowo epioúsios (powszedni) pojawia się w Nowym Testamencie tylko w Modlitwie Pańskiej (u św. Mateusza i u św. Łukasza).

Nie spotyka się go także w grece. Orygenes (zm. 254) twierdzi, że to słowo utworzyli sami Ewangeliści. Mamy więc kłopot z precyzyjnym ustaleniem jego znaczenia.

Starożytne tłumaczenia są rozbieżne: „konieczny, istotny”, „nadprzyrodzony”, „codzienny, powszedni”. Uczeni szukają znaczenia tego słowa albo w grece, albo w języku aramejskim (używanym przez Jezusa).

Są dzisiaj dwie główne interpretacje: według jednej to słowo oznacza chleb „konieczny do życia”, według drugiej chleb „przyszły”, co sugerowałoby sens eschatologiczny (chleb na wieczność).