Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 17.03.2011 21:45

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, jesteś moim Bogiem
W nawiązaniu do antyfony na wejście: O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Przygotowanie darów:
Dałeś nam przykład, o Panie
Bierzmy przykład z Jezusa, odpowiednio i owocnie przeżywając czas Wielkiego Postu.

Komunia:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.

Uwielbienie:
Zachowajmy święte milczenie.

Pieśń na zakończenie:
Krzyżu Święty
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń pasyjną.