20 marca

Robert Mac

dodane 19.03.2011 20:55

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Słowo Boga jest kierowane do nas każdego dnia. Bóg mówi w Liturgii Słowa podczas Eucharystii, ale również w każdym czasie, gdy pozwolimy Jemu mówić do nas, w słowach Pisma Świętego Tam Bóg zawarł orędzie zbawienia dla każdego człowieka, to jest skarbiec Bożej miłości i mądrości. Ale aby go odkryć, trzeba nam stworzyć przestrzeń do słuchania tego Słowa miłości, które Bóg kieruje do każdego z nas. Stańmy w zabieganiu dnia codziennego i pozwólmy by w ciszy serca, mógł Bóg nas odwiedzić, bo on mówi w ciszy.   Tylko żywa i ufna wiara pozwala nam przeniknąć do głębi mądrości Bożej, tak, aby Jego słowo mogło zostać wdrażane w codzienne życie. Bóg Ojciec wzywa nas w dzisiejszym Słowie „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. To cóż nam pozostaje, jak wsłuchać się w pełne miłości słowa Syna, który objawia nam konkretną miłość skierowaną do każdego z nas. Usuńmy z serca lęk niewiary, który nie pozwala ufnie wsłuchiwać się w to, co teraz chce nam powiedzieć kochający Ojciec.