22 marca

Robert Mac

dodane 21.03.2011 23:00

Wszechmogący Boże, otaczaj swój Kościół nieustanną opieką, a ponieważ śmiertelny człowiek upada, niech Twoja łaska powstrzymuje go od zła i kieruje ku zbawieniu. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Zatrzymajmy się na chwilę i pozwólmy, aby cisza wypełniła nasz umysł i serce. Pozwólmy sobie na piękno ciszy. Ona pokazuje co znajduje się  w naszym wnętrzu. Nie uciekajmy przed sobą w ciągłe słuchanie muzyki, oglądanie filmów czy poszukiwanie nowych ciekawych informacji w Internecie  czy czasopiśmie. To wszystko jest wartościowe i potrzebne, ale ważniejsze jest abyśmy usłyszeli siebie i pragnienia swojego serca. W ciszy i spokoju możemy usłyszeć słowo Boga i je przyjąć jako swoją wskazówkę życiową. Bóg chce nas kierować i wskazywać kierunek życia. Ale jak Go usłyszymy, gdy ciągle go zagłuszamy? Czas Wielkiego Postu skłania do refleksji nad życiem, nad sensem i celem zmagania codziennego. Na nowo możemy spojrzeć na swoje życie przez pryzmat miłości Boga, szalonej aż do końca, aż po krzyż. Jego miłość jest bezgraniczna. Chrystus ukochał człowieka ponad swoje życie, stał się dla nas wszystkim i to jest najdoskonalszy wymiar łaski Boga. On, Bóg jest pośród człowieka, tylko my często nie dostrzegamy Jego cichej i pokornej obecności. On Miłość doskonała czeka cały czas na moją miłość …