24 marca

Robert Mac

dodane 23.03.2011 23:01

Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom, zwracaj ku Sobie nasze serca, abyśmy napełnieni gorliwością przez Ducha Świętego, byli mocni w wierze i wytrwali w działaniu. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Duch Święty, trzecia Osoba Boska, objawiona w pełni dopiero przez Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu, w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to początek czasów ostatecznych, w których Kościół, kierowany mocą Ducha Świętego, głosi dobrą nowinę o Chrystusie i oczekuje na ostateczne przyjście Zbawcy. Duch Święty działa realnie i prawdziwie w każdym, kto się do Niego ucieka. Niestety wielu wątpi w Jego realną, osobową obecność pośród ludzi, utożsamiając Go z jakąś nieokreślona siłą, mocą, czy czymś podobnym. Natomiast On jest osobą realną. To On jest Tym, który dokonuje uświęcenia wszystkiego, co dokonuje się w Kościele. Działa w sakramentach, obdarza siłą i odwagą w głoszeniu dobrej nowiny, czyni to już od początków Kościoła. To tylko dzięki Niemu ta krucha budowla zwana Kościołem ciągle się rozwija i umacnia. Łaski Ducha Świętego otrzymujemy na chrzcie św. oraz podczas bierzmowania. Te dary zostały w nas zasiane, jak małe ziarna gorczycy i dopiero wtedy będą wzrastać i owocować, gdy ja osobiście będę chciał z wiarą i otwartością współpracować z Nim, dającym życie w obfitości. Dlatego już teraz proszę Cię Duchu Święty, abyś napełniał mnie swoim pokojem i dał siły na każdy dzień walki o życie wiarą, tu i teraz.