Propozycje śpiewów - III Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 24.03.2011 20:53

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Tylko Bóg mi dopomoże

DN 243, ExD 586

W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Oczy moje są zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy”.

 

Przygotowanie darów:

O Krwi najdroższa

DN 513, ExD 328

Jak głoszą słowa dzisiejszej Ewangelii, to Jezus Chrystus jest źródłem, które napoi każdego spragnionego. To On jest „napojem życia” i „zdrojem łaski”.

 

 

Komunia:

Z Twojego boku, Chryste

DN 257, ExD 307

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, stanie się ona w nim źródłem wytryskającej ku życiu wiecznemu”.

 

 

Uwielbienie:

Zachowajmy święte milczenie.

 

 

Procesja na zakończenie:

Cierniami uwieńczoną

DN 490, ExD 313

Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń pasyjną.