30 marca

Piotr Alabrudziński

dodane 29.03.2011 23:00

Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez czterdziestodniową pokutę i karmieni Twoim słowem, całym sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Najbardziej oryginalnym, nieomal egzotycznym elementem dzisiejszej kolekty jest jej prośba końcowa: abyśmy zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Czy kiedykolwiek myślałeś o jedności rodzaju ludzkiego w ten sposób? A pamiętasz biblijny początek niezrozumienia międzyludzkiego? Tak, chodzi o wieżę Babel. To wtedy Bóg pomieszał języki ludzi, aby mogli odkrywać wzajemną różnorodność i bogactwo. Nie zabrał jednak tej nadziei na wspólną, jednym głosem odmawianą modlitwę. Czyż nie można tak traktować modlitwy „Ojcze nasz”? Tak często w ramach pobożnych życzeń wspominamy o tym, żeby wszyscy się kochali, żeby zachowywali Dekalog, etc. A może właśnie droga prowadzi przez modlitwę? Przez wspólną modlitwę? A, niestety, my często choć modlimy się w jednym języku, to tak często jedni przeciwko drugim....