4 kwietnia

Robert Mac

dodane 03.04.2011 23:00

Wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez swoje sakramenty, spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Kościół jest Mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa. Każdy ochrzczony jest jego szczególną częścią, niepowtarzalną i wyjątkową. Zostaliśmy wszczepieni w to niezwykłe Ciało przez Chrzest Święty i dzięki temu, możemy obficie czerpać z łask, które Bóg powierzył swoim następcom, a które zostają udzielane pod postacią sakramentalną. U Pana jest łaska i obfite odkupienie. Aby tego doświadczyć, musimy z wiarą przystąpić do stóp Jego ołtarza, a przedtem oczyścić duszę w sakramencie prawdy i pokory, czyli sakramencie pokuty. W tym celu, aby móc czerpać z łask wysłużonych nam przez Chrystusa na Krzyżu, a uobecnianych i udzielanych najpełniej na każdej Mszy Świętej. Świat wyśmiewa wszystko, co święte i Boże, starając się sprowadzić wszystko do ciemnoty i zabobonu. Tymczasem to on, jest ślepcem i niewidomym, nie dostrzegając Boga w świecie. On zakłada nam maski na oczy, abyśmy wątpili w realną obecność Boga, w tych prostych znakach sakramentalnych. Nie dajmy się zwodzić tej pokusie świata, a idąc pod prąd, z wiarą i nadzieją, czerpmy z obfitych łask miłości i miłosierdzia Boga.