6 kwietnia

Robert Mac

dodane 05.04.2011 23:00

Boże, Ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutującym grzesznikom udzielasz przebaczenia, wysłuchaj nasze błagania i udziel nam odpuszczenia grzechów, które wyznajemy. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Boże, Ty nagradzasz sprawiedliwych, ale kim są ci sprawiedliwi? Przecież każdy jest grzesznikiem bo ciąży nad nim zmaza grzechu pierworodnego. Tylko Najświętsza Maryja Panna, jedyna zachowana od choroby grzechu, jest czysta i nieskalana. A ja jestem grzesznikiem i nim pozostanę, jeśli będę liczył tylko na siebie i swoja doskonałość. Chrześcijanin to ten, kto nie liczy na swoja doskonałość, ale swoją nadzieję życia pokłada w wierze, w jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W Nim i przez Niego ja, mały człowiek, mogę stanąć przed Bogiem usprawiedliwiony, ofiarą Jego Syna, ofiarą miłości na drzewie krzyża. Tylko w Chrystusie, możemy dostąpić zbawiennego oczyszczenie z grzechów. To tam, na Golgocie, zostały otwarte zdroje miłosierdzia, wypływające z głębi serca Zbawiciela. Krew i woda, biały i czerwony promień, który widzę na obrazie Chrystusa Miłosiernego, symbolizują dwa szczególne sakramenty dające życie: krew – symbol Eucharystii, oraz woda, symbol Chrztu Świętego. Tu płynie źródło wody życia, Bóg czeka czy przyjdę i zacznę czerpać. Zależy to od każdego z nas, czy pozwolimy, aby On nas oczyścił…On czeka…. Czy przyjdziesz?.