17 kwietnia

Robert Mac

dodane 16.04.2011 23:36

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu, daj nam podjąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Chrystus dał przykład jak mam żyć, jak postępować, aby iść Jego drogą. Nie jest to łatwa i prosta droga, bo prowadzi na górę, na której ukazuje się prawda o każdym z nas. Jezus, wielki Król i Mesjasz, Pan i Stwórca świata, przyjmuje postać sługi, pokorny aż do końca. Nie chce pełnić swojej woli, lecz we wszystkim pragnie wypełnić wolę Ojca. Przychodzi i uniża się w swej miłości do mnie, aby wyrwać mnie z gnoju grzechu. On poświęcił dla mnie wszystko i czeka na moją odpowiedź, czeka na odpowiedź miłości. Czas ucieka niczym rzeka, nie zwlekaj z odpowiedzią i skieruj swe oczy na Jego kochające oblicze, w ciszy i skupieniu serca, a zobaczysz …