Propozycje śpiewów - Triduum Paschalne 2011

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 20.04.2011 00:00

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Spis treści

 

Wielki Czwartek

 

Procesja wejścia:

Chwałą naszą jest Krzyż (nuty w załączniku)

lub

A myśmy się chlubić powinni

lub

W Krzyżu cierpienie

lub

Ludu Kapłański (nuty w załączniku)

Antyfona na wejście mówi: „Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni”.

Możemy też wykonać śpiew „Ludu Kapłański”, jako ten, który w swej treści opisuje wszystkie Tajemnice wiary zawarte w wydarzeniach Świętego Triduum. Mówi on wszak o Chrystusie jako o wielkoczwartkowym Pokarmie, piątkowym niewinnym Baranku wydanym za grzechy oraz rezurekcyjnym Zbawicielu.

 

Obmycie nóg:

Przykazanie nowe daję wam

 

Przygotowanie darów:

Ubi Caritas

lub

Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Jest to śpiew przewidziany w ten dzień na przygotowanie darów przez Mszał Rzymski.

 

Komunia:

Pan wieczernik przygotował

Panie dobry jak chleb

 

Uwielbienie:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

 

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji:

Sław języku Tajemnicę

Wielki Piątek

 

Adoracja Krzyża:

Wielbimy Krzyż Twój Panie

Święty Boże

Ludu, mój ludu

Krzyżu święty

Krzyżu Chrystusa

Wisi na Krzyżu

Zawitaj ukrzyżowany

Króla wznoszą się znamiona

 

Komunia:

Witam Cię, witam

O Krwi najdroższa

Jezu, miłości Twej

Duszo Chrystusowa

Chrystus cierpiał za nas

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym

 

Procesja do Grobu Pańskiego:

Odszedł Pasterz od nas

Płaczcie Anieli

Wigilia Paschalna

 

Śpiew po odnowieniu przyrzeczeń:

O Chryste nasz Panie

Com przyrzekł Bogu

Przez Chrztu świętego

 

Przygotowanie darów:

Zwycięzca śmierci

 

Komunia:

Otrzyjcie już łzy płaczący

Nie zna śmierci Pan żywota

Wstał Pan Chrystus

Chrystus zmartwychwstan jest

Już Zbawiciel

 

Procesja rezurekcyjna:

Wesoły nam dzień dziś nastał

Ciebie Boga wysławiamy

Ciebie, Boże, wielbimy

 

Zakończenie:

Pan zmartwychwstał i jest z nami (nuty w załączniku)

Wesel się królowo miła