22 kwietnia

Robert Mac

publikacja 21.04.2011 23:13

Pomnij, Boże, na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn, Jezus Chrystus, ustanowił paschalne misterium przelewając Krew swoją. Który żyje i króluje na wieki wieków.

22 kwietnia Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Jezus na drzewie krzyża dokonał największej rzeczy w dziejach świata: pokonał ostatecznie szatana, śmierć i grzech, jednając człowieka z Bogiem. Nic nie jest w stanie tego odwrócić czy zmienić. To jest prawda, który została powierzona Kościołowi, aby ją przekazywał człowiekowi wszystkich czasów i by stał na jej straży. Jezus Chrystus, otworzył przed człowiekiem swoje serce, z którego wypłynęły wielkie łaski miłości i miłosierdzia. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie. To życie możemy osiągnąć tylko przez zasługi śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Każda Eucharystia to uczestnictwo w tym samym wydarzeniu sprzed dwóch tysięcy lat. Mocą Ducha Świętego Chrystus uobecnia swoją Ofiarę krzyżową na wszystkich ołtarzach świata. Ten czas uświadamia nam w jak wielkiej tajemnicy możemy uczestniczyć każdego dnia i często zawstydzając ukazuje nasze zaniedbywanie i lekceważenie tego wielkiego daru. Prośmy Boga, abyśmy już nigdy nie przechodzili obojętnie wobec Ofiary miłości.