29 kwietnia

Piotr Alabrudziński

dodane 28.04.2011 23:00

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez misterium paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe przymierze, spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Bycie chrześcijaninem, a może nawet bardziej – katolikiem, bardzo łatwo można sprowadzić do konkretnych wyborów etycznych. I tak można wymienić katalog. Aborcja – nie, eutanazja – nie, in vitro – nie, … Tylko, że takie życie i wybory pozbawione są źródła prawdziwej swojej mocy. Dziś modlimy się o zgodność uczynków z wyznawaną wiarą. To nie uczynki tworzą wiarę. To wiara rodzi uczynki. Nawrócenie nie zaczyna się od czynu, ale od myślenia i jego zmiany. „Shema Israel” nie straciło nic ze swojej aktualności...