1 maja

Robert Mac

dodane 30.04.2011 17:25

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy ochrzczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Tajemnica Chrztu świętego oraz dar jaki otrzymuje ochrzczony w dzisiejszych czasach rozmywa się, są niedostrzegane. A przecież poprzez Chrzest święty zostajemy włączeni do wspólnoty chrystusowej i  zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W tym sakramencie swoją łaską obdarza nas Duch Święty, uzdalniając nas do tego, abyśmy mogli nazywać Boga swoim Ojcem. Poprzez tę bramę mamy dostęp do wielkiego oceanu miłosierdzia Bożego. Każdy sakrament ma przecież swoje źródło w miłosiernym Sercu Jezusa. Prośmy Boga w każdym czasie, aby wzmocnił naszą wiarę, poprzez którą możliwe jest pełne uczestnictwo w sakramentach miłości. Nie pogardzajmy tym Oceanem Miłości Boga, przechodząc obok Niego obojętnie, ale z wiarą czerpmy z Niego dla swojego i innych zbawienia.