2 maja

Robert Mac

dodane 01.05.2011 23:30

Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane nam dziedzictwo. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Jesteśmy przybranymi dziećmi Boga. Tę prawdę szczególnie uwydatnia dzisiejsza kolekta. Jako chrześcijanie możemy poznawać lepiej naszego Ojca, przez postać Jego Syna, Jezusa Chrystusa. W Nim mamy szukać wzoru synostwa i starać się podążać Jego śladami. To w Chrystusie możemy odnaleźć prawdę o sobie i o swoim człowieczeństwie. On z miłością podchodził do każdego człowieka i potrafił odnaleźć w nim ten zatracony przez grzech obraz Bożej miłości.  Tylko Chrystus może uzdolnić do miłości bezinteresownej, do daru z siebie, a przebaczając nam nasze przewinienia uzdalnia nas do przebaczenia innym. Bez przebaczenia nie ma miłości, nie ma pokoju, nie ma Boga.  Ta dzisiejsza modlitwa, przypomina nam również, że naszą prawdziwą ojczyzną i celem życia jest przebywanie z Bogiem w wiecznym królestwie miłości. Ta prawa pozwala inaczej spojrzeć na codzienne zmaganie się z trudami drogi przez ziemię. Pozwala dostrzec światło nadziei, płynące z pustego grobu Chrystusa.