4 maja

Robert Mac

dodane 03.05.2011 23:30

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać misterium paschalne, dzięki któremu człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania, pokornie Cię prosimy, spraw, abyśmy przez wytrwałą miłość osiągnęli to, co z wiarą wspominamy. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Jakże jest trudno o wytrwałą i ofiarną miłość, miłość której uczy nas Chrystus. Kochać wtedy gdy się jest nie kochanym, jest chyba niewykonalnym zadaniem. Bo aby dawać, okazywać miłość, trzeba jej wpierw doświadczyć od osób bliskich, od człowieka, ale też od Boga. Gdy jestem kochany, to nie jestem sam na ziemi, jest zawsze ktoś przy mnie i wiem że będzie mnie zawsze kochał. Bez miłości człowiek umiera, tak jak bez pokarmu czy wody. Ta modlitwa kolekty podkreśla że miłość ludzka misi być ściśle złączona z Bogiem przez wiarę. Tylko On jest źródłem prawdziwej i autentycznej miłości, która rodzi się w naszych sercach. Chrystus uczy miłości bezinteresownej. Wpatrując się w krzyż Chrystusowy możemy dostrzec prawdziwą miłość „Nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich”. On naprawdę umarł i dał nam życie. Czeka teraz na moją odpowiedź.