5 maja

Robert Mac

dodane 04.05.2011 23:30

Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Tak jak niemożliwe jest życie biologiczne bez wody i pokarmu, tak również życie wiary chrześcijanina jest niemożliwe bez udziału w życiu sakramentalnym, które swe źródło ma w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Każdy ze świętych wskazywał na źródło życia, które jest w Eucharystii. Podczas Jej sprawowania, możemy spotkać żywego Boga. Bóg tak się przybliżył do człowieka, że człowiek nie dostrzega Go, nie dowierzając Jego miłość. Aby nie zatracić wielkiego daru wiary, musimy codziennie na nowo odnawiać swoją więź z Bogiem. Wpatrując się u łagodne oblicze Jezusa Miłosiernego i w Jego Serce otwarte dla każdego, ufam, że kto się do Niego zwróci, nie zostanie zawiedziony. Wierzę że w Nim jest jedyna nadzieja człowieka. Raz uwierzywszy Chrystusowi codziennie swą wiarę ponawiać muszę, choć czasem przychodzi to z wielkim trudem. Warto, bo stawką jest życie w zjednoczeniu z Bogiem, którego już tu na ziemi możemy doświadczyć.