Propozycje śpiewów - III Niedziela Wielkanocna

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 05.05.2011 23:00

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

DN 331, ExD 181

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście „Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie.” weselmy się ze zmartwychwstania Jezusa, przez które śmierć została zwyciężona, a my otrzymaliśmy nadzieję życia wiecznego.

 

Przygotowanie darów:

Nie zna śmierci

DN 559; SL 197; ExD 241

Chrystus umierając na Krzyżu i zmartwychwstając, zgładził grzech i otworzył nam bramy wieczności. Bądźmy utwierdzeni w wierze, że „nie zna śmierci Pan żywota!” i rozpoznajmy Go na codziennych drogach naszego życia.

 

Komunia:

Panie, dobry jak chleb

DN 290; ExD 547

W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii oraz antyfony komunijnej: „Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba. Alleluja”.

 

Uwielbienie:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

DN 309; SL 22; ExD 580

Odwołując się do antyfony na wejście, niech cały świat uwielbia swego Boga.

 

Procesja na zakończenie:

Alleluja! Jezus żyje

DN 547, ExD 228

Rozgłaszajmy radość Zmartwychwstania!