6 maja

Robert Mac

dodane 05.05.2011 23:10

Boże, Ty, co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta apostołów Filipa i Jakuba, za ich wstawiennictwem daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Wspólnota Apostołów wybrana przez naszego Pana, nie była doskonała, On wiedział, kogo wybiera, znał dobrze każdego, ich dobre i złe strony, wady i zalety. Dlaczego oni zostali wybrani nie wiemy. Po prostu - tak chciał Pan. U Boga nie ma przypadków, zrządzenia losu, ale jest Jego opatrzność, która czuwa nad człowiekiem i daje mu okazje do zbliżenia się do Niego. On chce, aby każdy był zbawiony, czyli święty. Wie że sami z siebie jesteśmy tylko nicością i grzechem. Dlatego stawia na naszej drodze swego Syna, aby nas prowadził, nauczał i czynił świętymi. Apostołowie byli pierwszymi uczniami. Zaryzykowali swoje życie i stracili je dla Chrystusa. Czy ja dziś mam odwagę „tracić” swe życie właśnie dla Niego. Bo kto je straci, posiądzie je w pełni.