7 maja

Robert Mac

dodane 06.05.2011 23:14

Boże, Ty nam zesłałeś swojego Zbawiciela i uczyniłeś nasz swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Tylko w Chrystusie możemy się stać ludźmi prawdziwie wolnymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Wiemy, że Tylko dzięki Niemu możemy uwolnić się od więzów grzechu, który niszczy wszystko w nas i wokół nas, w relacji do Boga, bliźniego i do samego siebie. Tylko dlaczego tak trudno mi przyjść do Niego, aby On mnie uzdrowił. Moja duma i pycha nie pozwala na uznanie prawdy o sobie. O tym, że jestem tylko człowiekiem, stworzeniem, że bez pomocy Boga, jestem skazany na zagładę. Jednak Chrystus przychodzi do mnie w sakramentach, w drugim człowieku, chce kruszyć kamienne serce i dawać mi serce z ciała. Tylko w Chrystusie może człowiek ujrzeć prawdziwy obraz dziecka Bożego, wypisany w głębi „serca”. Nie chciej być samowystarczalny, ale zawsze bądź zależny od Niego, Źródła życia.