Propozycje śpiewów - V Niedziela Wielkanocna

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 19.05.2011 22:05

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Niech się radują niebiosa i ziemia

DN 354, ExD 577

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość”.

 

Przygotowanie darów:

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza

DN 205; ExD 445

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powiada swoim uczniom: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

 

Komunia:

O Panie, Ty nam dajesz

DN 281, ExD 537

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity”. Pan jest „Bogiem wiernym na wieczny czas”, a my, Jego latorośle, czerpiemy z Jego darów i trwając w Nim pragniemy podążać „Jego szlakiem”.

 

Uwielbienie:

Błogosławcie Pana

DN 306; ExD 157

Błogosławmy i uwielbiajmy naszego Boga, dawcę wszelkiej łaski.

 

Procesja na zakończenie:

Dowolna pieśń wielkanocna