21 maja

Robert Mac

dodane 20.05.2011 23:10

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez chrzest święty dałeś nam nowe życie, umacniaj w nas działanie wielkanocnego Sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Chrystus dał nam nowe życie. Trzeba je ciągle rozwijać i dorastać do niego. Jako Jego uczniowie jesteśmy posłani, jako narzędzia Jego miłości, aby poprzez postawę i świadczenie o swojej wierze, ukazywać głęboki sens ludzkiego życia, które jest wielkim darem, złożonym w glinianym naczyniu. Bóg wzywa nas do przynoszenia owoców. Wymienia je św. Paweł mówiąc o nich, jako o owocach Ducha. Są nimi miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność i opanowanie. Życie według Ducha jest owocem nawrócenia. Przez nie prawdziwie stajemy się uczniami naszego Pana i Zbawiciela. Droga ucznia nie zawsze jest usłana różami, ale często cierniem i trudem rezygnacji ze swych planów i realizacji wymagań Mistrza. Tylko On zna najlepszą drogę do pełni człowieczeństwa.