30 maja

Łukasz Przelazły

publikacja 29.05.2011 23:00

Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana …

30 maja Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Tu i teraz, czyli szybko i dobrze – takie motto życiowe przyświeca dziś często współczesnemu człowiekowi. Bóg jednak chce być oryginalny i wybiega poza granice teraźniejszości. Jest On tak miłosierny, że poprzez swoje tajemnice paschalne, chce nas zaopatrzyć w bagaż swojej męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania. Podczas ziemskiego pielgrzymowania może to być bagaż, który według nas jest tylko tym co zawadza. Jest tym, który utrudnia spełnianie swojego życiowego motta. Jednak, gdy zaczniemy patrzeć przyszłościowo i zaczniemy prowadzić refleksję  nad przyszłym życiem zauważymy, że bez niego byśmy sobie nie poradzili i zostali na szlaku. Zostalibyśmy na szlaku, z którego nie byłoby już odwrotu. Panie, naucz mnie patrzeć na to co konieczne i tak dobierać życiowy bagaż, aby nie znajdowały się w nim żadne zbędne rzeczy.