3 czerwca

Łukasz Przelazły

dodane 02.06.2011 23:00

Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan, daj, aby rola Twojego Kościoła, zroszona krwią świętych Karola Lwangi i jego Towarzyszy, przyniosła obfite plony. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Każdy potrzebuje wzrostu. Jednak, aby go osiągnąć potrzebne są odpowiednie warunki. Każdy powinien dążyć do doskonałości … Dziś zostajemy zroszeni tym co w oczach świata wydaje się głupie –  zostajemy zroszeni krwią męczenników. Europa zapomina dziś o tego rodzaju krwi. Zapomina, ale czy jej na świecie nie ma? Chiny, Indie, Azja Mniejsza … można by dalej wymieniać. Tam o niej się nie zapomina. Tam jest ona „chlebem” powszednim. Tam jest również wzrost liczby wierzących. Pewien fenomen. Śmierć przynosi życie. Nieprawdaż, że dziwne? Dla żyjących tylko teraźniejszością, to nawet w pewnym stopniu absurd! Zroszenie krwią przynosi wzrost… Dziwne, ale piękne i prawdziwe… Śmierć przynosi życie. Proszę Cię Panie, aby rola zliberalizowanej ziemi, również wydawała obfite plony. Żeby nie było to tylko plony chleba i wina, ale nade wszystko nowych, świętych i licznych powołań do pracy na w Twojej winnicy, na Twojej roli, do pracy z Tobą…