5 czerwca

Robert Mac

dodane 04.06.2011 21:24

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Chrystus wstępuje do swojego Ojca, aby zasiąść po  Jego prawicy, w pełni otrzymuje władzę nad całym stworzeniem, staje się Panem całego świata. Nie ma innego Pana i Zbawiciela, On jedyny może dać człowiekowi życie. A jeśli ktoś się z tym nie chce zgodzić… a niestety jest takich osób bardzo wiele, to jest jego wolny wybór… Chrystus nikogo nie zmusza do wiary w siebie. Żyć wiarą to żyć radością zmartwychwstania, to żyć ze świadomością, że mam Ojca, który jest Bogiem kochającym do szaleństwa krzyża. Wiem, że czasem trudno przełożyć te słowa w codzienność, szarą i pełną trosk i problemów, ale wierzę, że jest to możliwe, nie dzięki moim wysiłkom, ale dzięki mocy Jego miłości. Kochać to trwać przy kochanym w każdym czasie, trudne, ale możliwe. Chrystus widzialnie odszedł do Ojca,  ale zapowiedział, że będzie trwał przy nas aż do skończenia świata, przy tych których ukochał. Nie jestem sam, On jest przy mnie.