7 czerwca

Robert Mac

dodane 06.06.2011 23:00

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Jesteśmy w czasie oczekiwania na święto zesłania Ducha Świętego. Tego, który jest ożywicielem, światłem, sprawcą wszelkiego dobra. Jego łaską zostaliśmy napełnieni w chrzcie i bierzmowaniu. On chce nas prowadzić i umacniać. Otwórzmy się na relację z trzecią Osobą Trójcy Świętej, poprzez prawdę i pokorę. To On napełnia nas wszelkim dobrem, uzdalnia do miłości i pokoju w tym szalonym i niespokojnym świecie. Jesteśmy Jego dziećmi duchowymi. Ta modlitwa kolekty przypomina nam o dbaniu i zabieganiu o relację z Duchem Ożywicielem, aby On mógł uczynić z nas słabych i grzesznych osób, świątynię Boga żywego. Bądź uwielbiony Boże Trójjedyny, który powołujesz mnie do tak wielkich rzeczy, obdarowując bezmiarem swej łaskawości.