8 czerwca

Robert Mac

dodane 07.06.2011 23:00

Boże, życie wiernych i chwało pokornych. Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości, spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy się stali apostołami prawdy dobra. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Wierność to cnota dziś bardzo rzadko spotykana, a nawet  czasem wyśmiewana, dlatego bo nie życiowa, nie modna. Łączy się zawsze z walką o trwanie każdego dnia w  podjętej decyzji czy przyrzeczeniu. Postać św. Jadwigi ukazuje nam przykład wierności Bogu i podejmowania trudów powołania życiowego. Wierność jest upragniona przez nas cnotą. Chcemy by inni byli nam wierni, dlatego i od siebie musimy wymagać podobnej podstawy. Czyń drugiemu to co chciałbyś, aby inni tobie czynili. Ten, kto jest wierny, jest godny zaufania; Bóg jest najwierniejszy, dlatego jest godny bezwzględnego zaufania, wiary w każdym czasie. Wiedząc jak jesteśmy czasem niestali w wierze i skłonni do zwątpienia, polecajmy się wstawiennictwu świętych, szczególnie dziś św. Jadwidze, abyśmy wzorem jej postawy nie wątpili w Bożą opiekę podczas naszego ziemskiego pielgrzymowania.