10 czerwca

Robert Mac

dodane 09.06.2011 23:33

Panie, nasz Boże, wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu; przez modlitwy błogosławionego Bogumiła, biskupa, zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała i spełnij wszystkie jego prośby. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Błogosławieni święci są po to, aby nas zawstydzać, wskazywać drogę właściwą i prowadzącą do pełni człowieczeństwa. Błogosławiony Bogumił, biskup pokazuje, że nie sława, popularność, uznanie, poważanie są najważniejsze w tym, życiu, tylko rzeczywiste szukanie Boga w codzienności i stwarzanie Mu przestrzeni do spotkania. On zrezygnował z posługiwania biskupiego i udał się na pustelnię, po to, aby tam szukać i spotkać Boga. Cisza, ja i Bóg, nic więcej. Wtedy On może mówić do serca. Ten dzisiejszy święty wskazuje, że jeżeli chce się spotkać z Bogiem muszę stworzyć w swym sercu taką pustelnię ciszy, spokoju i zatrzymania. Tylko ja i mój Bóg. Boże proszę o to, bym umiał nie uciekać przed ciszą, w której mogę prawdziwie spotkać Ciebie i samego siebie. Bez masek i udawania, w całej prawdzie i pokorze.