Propozycje śpiewów - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 16.06.2011 22:43

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Jeden w naturze

DN 605; SL 233

Obchodzimy dziś Uroczystość Trójcy Świętej. Na wejście wykonajmy śpiew skierowany do Niej.

 

Przygotowanie darów:

Chwała Ojcu

DN 604

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu

SL 231

Dzisiejszy werset przed Ewangelią głosi nam: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi”.

 

Komunia:

Bóg nad swym ludem zmiłował się

DN 203; ExD 443

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze”.

 

Uwielbienie:

Te Deum

DN 311, 312; SL 473, 474; ExD 154, 155

Na uwielbienie odśpiewajmy hymn do Boga Trójjedynego.

 

Procesja na zakończenie:

W Mądrość Przedwieczną

DN 587; ExD 263

 

Na wejście, przygotowanie darów oraz zakończenie można wykonać także:

Przez chrztu świętego

DN 234, SL 482, ExD 497

Nierozdzielna Trójco Święta

DN 606

Trójcy Najświętszej naszą cześć

DN 607

Ciebie wzywamy

SL 232