Propozycje śpiewów - XIII Niedziela Zwykła

publikacja 23.06.2011 23:08

Rozpoczęcie:
Boże, zmiłuj się nad nami (1-3)
Nawiązując do antyfony na wejście: "Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu" śpiewajmy w czasie procesji wejścia "Boże, zmiłuj się nad nami".

Przygotowanie Darów:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o nagrodzie, jaką otrzyma podający świeżej wody kubek wody najmniejszemu z braci. Tą nagrodą jest oglądanie oblicza Bożego, o którym śpiewamy w piątej zwrotce proponowanej pieśni.

Komunia święta:
Pójdźcie błogosławić Pana (1-3)
Jeden chleb (1-3)
Tyś w Wieczerniku (1-2)
Pierwsza antyfona na Komunię świętą głosi: "Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego"- śpiewajmy zatem "Pójdźcie błogosławić Pana".
Natomiast w drugiej antyfonie słyszymy: "Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał"- można także zaśpiewać "Jeden chleb" lub "Tyś w Wieczerniku".


Uwielbienie po Komunii świętej:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (1-4)
W nawiązaniu do psalmu responsoryjnego oraz Ewangelii o uzdrowieniu córki Jaira, wyśpiewujmy Bogu uwielbienie pieśnią "Panie mój, cóż Ci oddać mogę?"

Zakończenie:
Pieśń ku czci Serca Pana Jezusa
Czerwiec jest miesiącem poświęconym Boskiemu Sercu Pana Jezusa. Mszę świętą możemy zakończyć śpiewem pieśni ku Jego czci.