Propozycje śpiewów - XV Niedziela Zwykła

xwl

dodane 08.07.2011 00:13

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Wejście
ExD 523
Pokładam w Panu ufność mą
Pieśń wprowadzająca w liturgię mówi i zaufaniu słowu, wychodzącemu z ust Boga, a jej ostatnia zwrotka jest wyrazem tęsknoty, o której pisze św. Paweł w drugim czytaniu.
 
Przygotowanie darów
ExD 466
Jam jest Chleb życia
Kto znajdzie Chrystusa będzie żył na wieki - wyznajemy w wersecie Alleluja. Proponowana pieśń, oparta na szóstym rozdziale Ewangelii św. Jana uzupełnia werset, a jej refren z obietnicą wskrzeszenia w dniu ostatecznym pozwala nam oczami wiary kontemplować chwałę, która ma się w nas objawić w dniu ostatecznym.
 
Procesja komunijna
ExD 404
Jesteś Panie winnym krzewem
Antyfona na Komunię: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
 
Uwielbienie po komunii
ExD 102
Dzięki o Boże Ojcze
Ty z miłości oddałeś na pokarm swe Ciało i wciąż uczysz człowieka świętości.
 
Zakończenie
ExD 511
Boże zmiłuj się nad nami
...Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku.