Propozycje śpiewów - XVI Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 14.07.2011 22:17

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Tylko Bóg mi dopomoże

DN 243; ExD 586

W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: „Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię.”.

 

Przygotowanie darów:

Za rękę weź mnie Panie

DN 253

Na przygotowanie darów zaśpiewajmy pieśń, która mówi o bezgranicznym oddaniu się dobremu i miłosiernemu Bogu.

 

Komunia:

O Panie Ty nam dajesz

DN 281; ExD 537

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, dał pokarm bogobojnym”.

 

Uwielbienie:

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

DN 314; ExD 158

Dziękując dobremu Bogu za świętą ucztę, z wielką radością wychwalajmy Go śpiewem.

 

Procesja na zakończenie:

Głoś imię Pana

DN 211; ExD 455

Na zakończenie wysławiajmy imię Wszechmogącego Boga pieśnią.