Propozycje śpiewów - XVII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 21.07.2011 12:00

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Pan mój Wódz i Pasterz mój

DN 228;

W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: „Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, Bóg dom gotuje dla opuszczonych, On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę”.

 

Przygotowanie darów:

Naucz nas Panie

DN 220

W nawiązaniu do drugiego czytania, z którego dowiadujemy się, że Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna.

 

Komunia:

Czego chcesz od nas Panie

DN 313 ; ExD 157

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach”.

 

Uwielbienie:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

DN 309 ; ExD 580

Uwielbiajmy Boga śpiewem.

 

Procesja na zakończenie:

Ojcze z niebios

DN 224; ExD 485

Na zakończenie prośmy Ojca Wszechmogącego o potrzebne łaski.